به گزارش پارس نیوز، 

در اواخر بازی پرسپولیس و نود ارومیه بین هواداران تیم ارومیه‌ای و برخی هواداران منتسب به تیم تراکتورسازی تبریز در تونل‌های ورزشگاه درگیری به وجود آمد.

برخی از هوادارانی که خود را هوادار تراکتورسازی معرفی می‌کردند در لحظات پایانی بازی به تشویق این تیم پرداختند که این مسئله با واکنش هواداران تیم نود روبرود شد و در تونل‌های ورزشگاه درگیری فیزیکی بین برخی هواداران به وجود آمد.

این مسئله با ورود سریع نیروی انتظامی و جدا کردن هواداران درگیر با یکدیگر خاتمه پیدا کرد.

انتهای پیام/