به گزارش پارس نیوز، 

 روز گذشته بود که کلودیو لوتیتو رئیس لاتزیو گفت در آخرین لحظات پنجره انتقالات تابستانی پیشنهادی به من برای خرید سرگی میلینکویچ ساویچ ستاره صربستانی فیروزه ای پوشان پایتخت ایتالیا ارائه شدکه هر مدیرفوتبالی جای من بود به طور حتم این پیشنهاد را رد نمی کرد.

پس از انتشار این اخبار کارلوس ولکانو خبرنگار ال مسیج ایتالیا افشا کرد که پیشنهاد 160 میلیون یورویی آث میلان در لحظات پایانی پنجره انتقالات تابستانی برای خرید سرگی میلینکویچ ساویچ رد شده است.

براساس این گزارش :در پیشنهاد 160 میلیون یورویی برای خرید سرگی میلینکویچ ساویچ ،40 میلیون یورو در ابتدا به لوتیتو پرداخت می شد و قرار بود مابقی آن در 3 قسط 40 میلیون یورویی به مالک لاتزیو تا سال 2021 تسویه شود.

گفتنی است: باشگاه آث میلان نیز لوکاس بیلیا آرژانتینی را نیز به طور قسطی از لاتزیو خریداری کرده است.

انتهای پیام/