به گزارش پارس نیوز، فدراسیون کشتی در اواسط پائیز امسال روزهای شلوغ و پرکاری را پیش رو دارد. بر این اساس زمان برگزاری و اسامی شهرهای میزبان قهرمانی کشور کشتی آزاد و فرنگی در رده جوانان و بزرگسالان که به صورت تیم به تیم و انفرادی برگزار می شود به شرح زیر است:

جوانان:
۱- رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور- گروه ج - ۱۸ تا ۲۰ مهرماه ۱۳۹۷ – ایلام
۲- رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور - گروه ج - ۲۵ تا ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷- شاهرود- سمنان
۳- رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور - گروه ب - ۲۵ تا ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷- سریش آباد- کردستان
۴- رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور - گروه ب -۲۹ مهر تا ۱ آبان ماه ۱۳۹۷– دهگلان- کردستان
۵- رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور - گروه الف - ۲ تا ۴ آبان ماه ۱۳۹۷ – کرج - البرز
۶- رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور - گروه الف - ۴ تا ۶ آبان ماه ۱۳۹۷-کرج- البرز

بزرگسالان:
۱- رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور - گروه ج - ۱۸ تا ۲۰ مهرماه ۱۳۹۷ – سیرجان- کرمان
۲- رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور - گروه ج - ۲۲ تا ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷ – سیرجان- کرمان
۳- رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور - گروه الف - ۲۳ تا ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷ – اندیمشک- خوزستان
۴- رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور -گروه الف - ۲۳ تا ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷ – قصر شیرین- کرمانشاه
۵- رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور - گروه ب - ۲۹ آبان تا اول آذرماه ۱۳۹۷ - اهر، آذربایجان شرقی
۶- رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور - گروه ب -۲۹ آبان تا اول آذرماه ۱۳۹۷- زرین شهر، اصفهان