به گزارش پارس نیوز، سومین دوره  المپیک جوانان از ششم تا هجدهم اکتبر (۱۴ تا ۲۶ مهر ماه) در آرژانتین برگزار می‌شود و ایران با ۴۹ ورزشکار قرار است در این رویداد شرکت کند.

ستاد عالی بازی‌ها قرار است هفته‌ جاری با تشکیل جلسه در مورد پرچمدار این کاروان تصمیم گیری کند.

رویکرد ستاد انتخاب پرچمدار از میان ورزشکاران دختر است. در دوره قبلی بازی‌ها کیمیا علیزاده پرچمداری کاروان را بر عهده داشت و دوباره قرار است پرچمداری بر عهده ورزشکاران دختر قرار داده شود.

۱۵ دختر از ایران در این  المپیک حضور دارند.

ستاد عالی بازی‌ها مدتی است که تصمیم گرفته پرچمداری کاروان ایران در بازی‌های مختلف را بر عهده ورزشکاران خانم قرار دهد. بر همین اساس مدتی پیش بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ برگزار شد و الهه احمدی پرچمدار کاروان ایران بود.