به گزارش پارس نیوز، فیفا می‌کوشد در زمینه نقل و انتقالات، قوانین جدیدی را به مورد اجراگذارد. قوانینی که جلوی یکسری تیم‌ها را که بازیکنان زیادی را به تیم‌های دیگر قرض می‌دهند و از این راه به سود سرشاری نیز می‌رسند، بگیرند.

براساس اعلام اشپورت‌بیلد بخش اقتصادی در حال بررسی این موضوع است. طبق آخرین برآورد عالی‌ترین سازمان فوتبال جهان قصد دارد به باشگاه‌ها اجازه دهد حداکثر 8 بازیکن را به تیم ‌های دیگر قرض دهند.

همچنین 3 تا 4 بازیکن مجاز خواهند بود از یک تیم به در تیمی دیگر به صورت بازیکن قرضی بازی کنند.

به این ترتیب جلوی برخی تیم‌ها از جمله آر.ب زالسبورگ و آر.ب لایپزیگ گرفته می‌شود که یکی، برای دیگری با دادن بازیکن قرضی، بازیکن پرورش می‌دهد.

در صورتی که این قانون وضع شود،‌باشگاه‌های که بازیکنان زیادی را قرض می‌دهند،دچار محدودیت خواهند شد.تحت این شرایط مجبور خواهند شد کادر بازیکنان خود را کاهش داده و همین امر باعث کاهش سطح دستمزدها خواهد شد.