به گزارش پارس نیوز، امیرحسین فتحی سرپرست باشگاه استقلال اعضا و دبیر جدید شورای آکادمی باشگاه را منصوب کرد.

به این ترتیب آقایان علی جباری، نصرالله عبداللهی، جواد قراب، اصغر حاجیلو، پرویز مظلومی، دکتر امین نوروزی، هادی مباشری، علی خطیر، محمد سعیدی و مهدی عبدیان به عنوان اعضای جدید شورای آکادمی باشگاه استقلال منصوب شدند.

همچنین  محمد مومنی مقدم نیز به عنوان دبیر شورای آکادمی منصوب شد.

پیش از این صادق ورمرزیار رئیس آکادمی استقلال بود.