به گزارش پارس نیوز، همان‌طور که در خبر‌ها داشتیم علی کریمی به دادگاه احضار شده است. او به خاطر شکایت هوشنگ مقدس، سرپرست سابق تیم ملی، باید در دادگاه پاسخگو باشد. کیفرخواست کریمی صادر شده و از دادسرا به دادگاه رفته است.

ماجرا از شبی آغاز شد که کریمی برای مناظره با ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال به برنامه ۹۰ رفته بود. کریمی در آن مناظره اعلام کرد پول‌های ایران در فیفا به حساب هوشنگ مقدس در دبی می‌رفت. سرپرست سابق تیم ملی هم به همین خاطر از کریمی شکایت کرد.
خبر‌های رسیده حکایت از آن دارد که احتمالاً رأی نهایی تا هفته آینده اعلام خواهد شد. در این بین یکی از دوستان مشترک مقدس و کریمی با او در این باره صحبت کرده و گفته رضایت دهد تا پرونده بیش از این کش پیدا نکند، اما سرپرست سابق تیم ملی تأکید کرده کریمی باید همان گونه که در ۹۰ این حرف را زد، در همین برنامه حرف‌های خود را پس بگیرد.