به گزارش پارس نیوز، با توجه به مصدومیت پادوانی بازیکن خارجی تیم فوتبال استقلال و دوری این بازیکن از میادین در حال حاضر مشکل عجیبی برای او رقم خورده و صاحبخانه پادوانی از وی خواسته تا هرچه زودتر خانه اش را تخلیه کند.

صاحبخانه پادوانی طی پیامکی به این بازیکن اعلام کرده که باید زودتر خانه را خالی کند و حتی 10 روز پیش نیز این فرد اولتیماتوم لازم را به بازیکن خارجی آبی پوشان داده است.

در حال حاضر هم همسر پادوانی در صفحه اجتماعی خود پیامک صاحب خانه را منتشر کرده است.