به گزارش پارس نیوز، سیاه جامگان یک بار در هفته های سپری شده در بازی حاضر نشده و اگر یک بار دیگر در میدان حاضر نشود همانند نفت تهران به لیگ سه سقوط خواهد کرد.

فریبرز محمود زاده، مسئول برگزاری بازی های لیگ یک کشور با تایید این خبر گفت: من چند بار با خداداد عزیزی صحبت کرده ام. این تیم واقعا مشکل دارد و مدیران استانی باید به کمک این تیم بیایند. در غیر اینصورت قانون همان برخوردی را با این تیم خواهد کرد که با تیم نفتکرده است.

در سال های اخیر چند تیم با اجرای این قانون از رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور کنار گذاشتند. اولین تیم سقوط کننده به دسته سوم اتکاء گلستان بود که در دو هفته از بازی های دور برگشت شرکت نکرد و حذف شد! اخیرا هم تیم نفت تهران در دو هفته ابتدایی بازی ها حاضر نشد و ضمن حذف از جدول بازی ها به دسته سوم سقوط کرد.