به گزارش پارس نیوز، با توجه به شکایت پروپیچ از باشگاه استقلال در نهایت فیفا روی پرونده این بازیکن ، استقلال را محکوم کرد .

استقلالی ها که با پرداخت رقم قرارداد این بازیکن پس از شکایت می توانستند پرونده مهاجم صربستانی را مختومه کنند با سهل انگاری باعث شدند تا غرامت به رقم قرارداد او اضافه شود و این باشگاه به پرداخت 364 هزار دلار محکوم شود .

با این وجود با شرایط فعلی مدیران جدید استقلال باید بابت پرونده شکایت ای بازیکن که مربوط به 2 سال پیش است رقم 364 هزار دلار را پردخت کند.

پس از بازنده شدن استقلال در پرونده پروپیچ ،مدیران باشگاه باید پرونده گومز و بویان را نیز حل و فصل کنند .