به گزارش پارس نیوز، 

علی پروین سرمربی سابق تیم ملی و پرسپولیس که همواره نقدهایی به عادل فردوسی پور داشته، راجع به این مجری و گزارشگر نیز صحبت های جدیدی را انجام داد:

از ما گذشته که درباره یک موضوع یا فردی هر روز یک مدل حرف بزنیم. شاید از حرف های من درباره فردوسی پور برداشت درست نشده. کلا من همیشه گفتم که صدا و صداقت عادل را دوست دارم و آنقدر هم دوستش دارم که عادل صدایش می کنم نه فردوسی پور. عادل خدایی به فوتبال خدمت کرده و جلوی خیلی چیزها را گرفته و خیلی چیزها که خیلی ها نمی گویند و به آن اهمیت نمی دهند را گفته و حل کرده و یک جورهایی چراغ قرمز فوتبال ما است.

علی پروین گفت:

الان خدایی خیلی مراقب کار و حرف های شان هستند و می ترسند و حساب می برند که نود بدون ملاحظه دست شان را رو کند. این چیزهای عادل و مهمتر از همه سلامت او خیلی خوب است اما من همیشه یک نقدی هم  به عادل و نود داشته ام و آن اینکه سعی نکند آدم ها را بخاطر جنجالی شدن برنامه روبروی هم قرار دهد  و دوم اینکه نباید خودش را قربانی حمایت از برخی افراد کند. اینکه عادل بخواهد از یکی فقط حمایت کند و نقاط منفی کارش را نبیند و یا خیلی کم به آن بپردازد و یا طبق سلیقه اش دنبال یک جریانی باشد خوب نیست.

علی پروین گفت:

اینها را به خودش هم گفته ام ولی کلا همیشه گفتم بار هم می گویم که هم قبولش دارم و هم دوستش دارم و او هم باید قدر این اعتماد مردم و اهالی فوتبال را بداند و خدایی هم می داند و خیلی مراقب است که خرابش نکنند ولی نباید خودش را خرج این و آن کند و بخاطر حمایت کردن از برخی ها که قبول شان دارد یسری چیزها را نگوید. من خیلی شفاف نظرم را قبلا گفتم و الان هم می  گویم و امیدوارم که این برنامه نود که مردم آن را دوست دارند حمایت شود و بتواند روز به روز هم مردم را راضی  تر نگه دارد. الان نود بلندگوی فوتبال ایران است و این جایگاه را نود و عادل همین حوری به دست نیاورده اند و بابت آن هزینه داده اند و مردم و رسانه ها حمایت کرده اند.