به گزارش پارس نیوز، 
سامان قدوس از دقیقه 75 وارد میدان شد و یک گل زد و یک پاس برای استرشوند ساخت.

انتهای پیام/