به گزارش پارس نیوز، با حکم محمد نوین، مالک باشگاه سپیدرود رشت، کیومرث  بیات به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب شد.

بیات در مقطعی خودش مالک باشگاه سپیدرود بوده است.