به گزارش پارس نیوز، کمیته مسابقات اعلام کرد: با توجه به آماده نبودن سیستم روشنایی ورزشگاه ‌بنیان دیزل تبریز دیدار هفته سوم دو تیمگسترش فولاد تبریز – سپیدرود رشت به جای ساعت 19:50 در ساعت 18:15 روز ‌پنجشنبه 18 مرداد 97 در ورزشگاه بنیان دیزل برگزار می شود.‌