به گزارش پارس نیوز،  ۱۲۸ تکواندوکار در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ به میزبانی توکیو و در هر دو بخش زنان و مردان به رقابت خواهند پرداختد. بر همین اساس ۱۲۰ سهمیه از طریق کسب امتیاز در رنکنیگ و شرکت در مسابقات، ۴ سهمیه (۲ مردان و ۲ زنان) برای کشور میزبان و ۴ سهمیه (۲ زنان و ۲ مردان) به صورت اهدایی برای کشورهای دارای شرایط که نتوانسته‌اند کسب نمایند، تعلق می‌گیرد.

تکواندوکاران حاضر در بازی‌های المپیک می‌بایست حداقل ۱۷ سال داشته باشند و حداکثر ۴ ورزشکار در هر یک از گروه مردان و زنان (مجموع ۸ نفر و ۱ ورزشکار در هر وزن) از هر کشور می‌تواند در بازی‌ها شرکت نمایند.

کشورها می‌توانند ۴ سهمیه (مردان و زنان) را از طریق رنکینگ المپیکی و مسابقات گرنداِسلم کسب کنند و حداکثر ۲ سهمیه از طریق تورنمنت‌های کسب سهمیه قاره‌ای بدست می‌آید. در صورتی که کشوری از طریق رنکینگ موفق به کسب سهمیه شده باشد می‌تواند از سهمیه خود میان ۲۰ ورزشکار نخست رنکینگ المپیکی در دوره زمانی دسامبر ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۰ استفاده نماید.

۴۸ سهمیه از طریق رنکینگ المپیکی و مجموع امتیازات گرنداِسلم به ورزشکاران تعلق می گیرد که ۴۰ سهمیه از طریق رنکینگ المپیکی پس از مسابقات فینال گرندپری به ۵ نفر اول هر وزن تعلق می‌گیرد. در صورت تساوی امتیازات، ورزشکاری که امتیاز خود را در مسابقات با امتیاز بالاتر (درجه و سطح) کسب کرده باشد سهمیه را دریافت می‌کنند. ۸ سهمیه به نفرات اول سری مسابقات گرنداِسلم داده می شود و در صورت تساوی امتیازات، ورزشکاری که در سری مسابقات گرنداِسلم و کسب سهمیه این مسابقات به تعداد بیشتری شرکت کرده باشد مجوز حضور در بازی‌های المپیک را بدست می‌آورد. (با اعلام فدراسیون جهانی تکواندو در صورتی که پس از برگزاری مسابقات فینال گرندپری ۲۰۱۹، نام نفر اول مسابقات گرنداِسلم در بین ۵ نفر نخست رنکینگ المپیکی باشد، سهمیه گرند اسلم در آن وزن حذف و سهمیه حضور در المپیک توکیو ۲۰۲۰ به ۶ نفر نخست رنکینگ المپیکی تعلق می گیرد.)

۷۲ سهمیه نیز (۳۶ زنان - ۳۶ مردان) از طریق تورنمنت ‌های قاره ای کسب خواهد شد. تنها کشورهایی که از طریق رنکینگ المپیکی و گرنداِسلم کمتر از ۲ سهمیه (در هر یک از گروه های مردان و زنان) کسب کرده باشند می‌توانند در رقابتهای فوق شرکت نمایند. کشورهایی که ۲ سهمیه و یا بیشتر از طریق رنکنیگ بدست آورده باشند اجازه حضور ندارند. بر همین اساس سهمیه هر کدام از قارهای آسیا، آفریقا، اروپا و پان امریکن ۱۶ و اقیانوسیه ۸ سهمیه می باشد که نفرات اول و دوم هر وزن جواز حضور در توکیو را دریافت خواهند کرد. 

کشور میزبان می تواند هر ۴ سهمیه (مردان و زنان) را از طریق رنکینگ المپیکی و یا گرنداِسلم کسب نماید. ۲ سهمیه (مردان و زنان) برای کشور میزبان درنظر گرفته می‌شود تا در صورتی که نتوانند سهمیه کامل و یا سهمیه ای بدست بیاورد، بتوانند در بازی‌های المپیک با ۴ سهمیه شرکت نماید. 

۴ سهمیه اهدایی (۲ زنان - ۲ مردان) برای کشورهایی که نتوانستند سهمیه‌ای کسب نمایند درنظرگرفته می شود و به اوزانی تعلق می گیرد که کشور میزبان آنها را انتخاب نکرده باشد.

در صورتی که کشور میزبان از طریق رنکینگ المپیکی و یا گرنداِسلم سهمیه کامل را کسب کرده باشد و یا از سهمیه در نظر گرفته شده انصراف دهد و یا ورزشکارش برای کسب سهمیه اهدایی فاقد شرایط لازم باشد، سهمیه از طریق کمیته ارزیابی به ورزشکارهای دارای شرایط تعلق می گیرد و در صورتی که کمیته ارزیابی نتواند سهمیه را برای ورزشکاری به عنوان سهمیه اهدایی در نظر بگیرد، سهمیه بر اساس رنکینگ المپیکی به ورزشکار دیگری داده می‌شود.

همچنین در صورتی که کشوری که از طریق رنکینگ (المپیکی یا گرنداِسلم) سهمیه کسب کرده باشد و از آن استفاده نکند، سهمیه به ورزشکار دیگر بر اساس رنکینگ المپیکی در همان وزن تعلق خواهد گرفت.

در صورتی که کشوری که از طریق تورنمنت کسب سهمیه المپیکی جواز حضور کسب کرده باشد و از آن استفاده نکند، سهمیه به ورزشکار دیگر بر اساس امتیاز کسب شده در همان تورنمنت و همان وزن اهدا می شود.

ورزشکارانی که از طریق کمیته ارزیابی کسب سهمیه می‌نمایند می بایست یکی از شرایط ذیل را دارا باشند:

- مدال آور(مقام اول تا سوم) مسابقات ثبت شده در جدول فدراسیون جهانی (از ماه می ۲۰۱۸ تا آپریل ۲۰۲۰)
- حداقل برای یک بار جزء ۲۰ نفر اول رنکینگ جهانی قرار گرفته باشد (از ماه می ۲۰۱۸ تا آپریل ۲۰۲۰)
- صعود به مرحله یک هشتم و یا بالا تر در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ 
- صعود به مرحله یک چهارم و یا بالاتر در مسابقات قهرمانی قاره‌ای (از ماه می ۲۰۱۸ تا آپریل ۲۰۲۰) و یا تورنمنت کسب سهمیه قاره ای
- قهرمان مسابقات کشوری (ماه می ۲۰۱۸ تا آپریل ۲۰۲۰)