به گزارش پارس نیوز، بازیکن تیم ملی ایران مورد توجه باشگاه ترکیه‌ای قرار گرفت.

 

 نشریه معتبر فناتیک نوشت: پورعلی گنجی به ترابوزان ملحق می شود، این بازیکن پیشنهاد باشگاه ترکیه ای را پذیرفته و برای امضای قرارداد راهی ترکیه می شود.