به گزارش پارس نیوز، کمیته برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو مطمئن هستند امنیت بازی‌ها با طراحی سیستم جدید تشخیص چهره به خوبی اجرا خواهد شد.

این تکنولوژی که توسط گروه NEC طراحی شده و برای نخستین بار در المپیک و پارالمپیک اجرا می‌شود، به ورزشکاران، نمایندگان کشورها و دیگران بر اساس تصاویری که قبلا جمع آوری و ذخیره شده امکان دسترسی از مناطق را برای بازی می‌دهد.

این تکنولوژی برای تماشاگران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

این سیستم فورا چهره را تشخیص می‌دهد و میزان دقت آن بیش از 99 درصد است.