به گزارش پارس نیوز، روز گذشته شایعاتی مبنی بر خروج نام میثم تهی دست و محمدرضا مهدوی در کنار نامحسین کعبی و محسن ایران نژاد از لیست تیم سپیدرود رشت شنیده می شد کهخداداد عزیزی سرمربی این تیم شایعات را تکذیب کرد.

عزیزی در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تکذیب جدایی این 2 بازیکن گفت:تهی دست و مهدوی به کار خود در سپید رود ادامه می دهند و مشکلی ندارند .جدایی هر 2 بازیکن کذب است .