به گزارش پارس نیوز، بعد از واگذاری تراکتورسازی به بخش خصوصی بحث واگذاری سرخابی ها بار دیگر مطرح شده و ممکن است دوباره کلید بخورد.

 

همزمان با مطرح شدن این بحث جلسه ای بین وزیر ورزش و علی پروین برگزار شد که گفته می شود در آن بحث خصوصی سازی و واگذاری پرسپولیس مطرح شده است.

 

شرکت پیشکسوتان کهن پروین را به نمایندگی نزد وزیر ورزش فرستاد تا رایزنی های اولیه در این خصوص انجام شود و ظاهرا سلطانی فر نیز مخالف این اتفاق نیست.

 

با این حال ابتدا باید دستگاه های مربوطه خصوصی سازی سرخابی ها را بار دیگر در دستور کار قرار دهند و پس از آن پیشکسوتان دنبال هدف خود باشند.