به گزارش پارس نیوز، لیستی از طلبکاران پرتعداد استقلال در یک روزنامه منتشر شد که نشان می دهد تقریبا تمام بازیکنانی که در سال های اخیر برای استقلال بازی کرده اند جزو طلبکاران باشگاه هستند.

 

 در این لیست نام 108 نهاد، شخص حقوقی، مربی، بازیکن و... دیده می شود که از استقلال بیش از 50 میلیون طلب دارند.

 

جنجال های مرتبط با انتشار این لیست باعث عصبانیت مدیران استقلال و البته هواداران این تیم شده چراکه معتقدند این رفتار باید در مورد تیم رقیب شان نیز اعمال شود.

 

استقلالی ها تاکید دارند که رقم بدهی پرسپولیس بیشتر است و باید لیست طلبکاران این باشگاه نیز در همان روزنامه منتشر و عدالت رعایت شود.