به گزارش پارس نیوز، صادق صدیقی امروز به عنوان معاون اجرایی باشگاه ملوان انزلی انتخاب شد. باشگاه ملوان در لیگ دسته اول فعالیت دارد و در هفته اول لیگ میزبان تیم خونه به خونه بابل است.