به گزارش پارس نیوز، 

مدیران باشگاه استقلال شب گذشته ساعت ها با على کریمى و مدیر برنامه هاى این بازیکن براى حضور او در جمع آبى ها پاى میز مذاکره نشستند و در نهایت قرار شد بازیکن مد نظر آبى پوشان پس از انجام تست هاى پزشکى براى تایید نهایى به نوروزى سپرده شود تا پس از نظر پزشکى مفاد قرارداد نهایى شود ضمن اینکه تاکید باشگاه حداقل دوفصل استکه مدیر برنامه بازیکن شرط یکساله گذاشته است و چنانچه بازیکن سلامت کامل داشته باشد چالش اصلی مدت زمان قرارداد است.

 

انتهای پیام/