به گزارش پارس نیوز، وریا غفوری امروز قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر با آبی های پایتخت تمدید کرد.

شنیده می‌شود قرارداد وریا غفوری نسبت به فصل گذشته افزایش ۶۰۰ میلیونی دارد و به حدود ۱.۸ میلیارد تومان و با آپشن به ۱.۹ میلیارد تومان می‌رسد البته وریا غفوری انصافا بازیکن خوبی است و مستحق حضور درجام جهانی هم بود. از طرفی شفر گفته بود وریا غفوری تمدید نکند من هم نمی‌مانم.