به گزارش پارس نیوز، 

علیرضا بیرانوند این پیام را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد: «کائنات شما را مجازات نمی کند؛ برکت هم نمی بخشد؛ کنترل هم نمی کند. کائنات تنها به آن ارتعاشى که از جانب شما ارسال می شود پاسخ می دهد. شاد بیاندیشى، شادمانى نصیبت می شود. منفى بیاندیشى، آنچه نصیبت می شود منفی ست. هر سیگنالی که از تو به بیرون ارسال شود مثل بازگشت صدا به سویت باز می گردد.»

انتهای پیام/