به گزارش پارس نیوز، 

فدراسیون فوتبال امروز -سه شنبه- آرای صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت را به این شرح اعلام کرد:
شکایت «محمود کربلایی نظر» از باشگاه استقلال تهران:
پرداخت مبلغ 92 میلیون و 950 هزار ریال بابت قرارداد و یک میلیون و 958 هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق کربلایی نظر (قطعی)

شکایت «داریوش صبوری» از باشگاه فجر سپاسی شیراز
پرداخت مبلغ 256 میلیون و 750 هزار ریال بابت قرارداد و پنج میلیون و 153 هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق صبوری (غیرقطعی)

شکایت «محمد مدملیسی» از باشگاه نفت مسجد سلیمان
پرداخت مبلغ 460 میلیون ریال بابت قرارداد و 9 میلیون200هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مدملیسی (غیرقطعی)

شکایت «روح اله عرب» از باشگاه آلومینیوم اراک
پرداخت مبلغ دو میلیارد و 120 میلیون ریال بابت قرارداد و 42 میلیون و 400 هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق عرب (غیرقطعی)

شکایت «حمید بوحمدان» از باشگاه نفت تهران
پرداخت مبلغ یک میلیارد و 882 میلیون ریال بابت قرارداد و 37 میلیون و 460 هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق بوحمدان (غیر قطعی)

شکایت «وحید امیری» از باشگاه نفت تهران
پرداخت مبلغ سه میلیارد و 773 میلیون و 507 هزار و 200ریال بابت قرارداد و 75 میلیون و 470 هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق امیری (غیر قطعی)

شکایت «وحید نعمتی» از باشگاه آلومینیوم اراک
پرداخت مبلغ یک میلیارد و 466 میلیون ریال بابت قرارداد و مبلغ 29 میلیون و 320 هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق نعمتی (غیر قطعی)

شکایت «سیامک کوروشی» از باشگاه سایپا تهران
پرداخت مبلغ سه میلیارد و 377 میلیون و 133 هزار و 488 ریال بابت قرارداد و 67 میلیون و 542 هزار و 669 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق کوروشی (غیر قطعی)

شکایت «شهرام مهرپیما» از باشگاه کارون اروند خرمشهر
پرداخت مبلغ 510 میلیون ریال بابت قرارداد و 10 میلیون و 200 هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهرپیما (غیرقظعی)

شکایت «محمدعلی کریمی» از باشگاه کارون اروند خرمشهر
پرداخت مالیات قرارداد در فصل 93-92 در مدت 30 روز و مبلغ پنج میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق کریمی (غیرقطعی)

شکایت باشگاه تراکتور سازی تبریز از فراز کمالوند، میثم منیعی، سعید صادقی، مهدی مناجاتی، عباس محمدی، رسول صادقی، آلوس برتراند نانگ، ادرلوسیانو ادینهو و محسن بنگر به دلیل نقایص موجود در پرونده و عدم تکمیل در مهلت معینه رد و پرونده های مربوطه مختومه شد.
آرای غیر قطعی در مهلت هفت روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده، با درخواست متقاضی، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.
ورزشی ** 1528**1368