به گزارش پارس نیوز، 

در آستانه آغاز رقابت های جام جهانی 2018 در کشور روسیه، یکی از نگرانی های امنیتی به بروز مسائل نژادپرستانه مربوط می شود.

در همین راستا در کنفرانس خبری پیر لوئیجی کولینا از او سوالی پرسیده شد که به شعارهای نژادپرستانه اختصاص داشت. کولینا در پاسخ به این سوال گفت: قطعا خیلی خوب می شود که در طول تورنمنت شاهد چنین رفتارها و مسائلی نباشیم؛ اما اگر این اتفاق رخ بدهد، داوران برای انجام یک پروسه 3 مرحله ای آماده هستند و نگرانی از این بابت نداریم.