به گزارش پارس نیوز، 

یکی از رسوم قدیمی ملی پوشان پیش از آغاز رسمی هر تمرین، بازی دستگرمی آنهاست. رقابتی که به صورت گروه گروه اتفاق می افتد و طی آن چند بازیکن با یکدیگر در یک گروه قرار می گیرند و توپ را روی هوا به دیگری می فرستند. بازیکنی که در نهایت نتواند آن توپ را روی هوا نگه دارد و باعث افتادن آن شود تنبیه مقرر شده را به جان خریده و توسط سایر همگروهی ها مورد ضرب و شتم(به شوخی) قرار می گیرد.


در تمرین روز گذشته رامین رضاییان یکی از ملی پوشانی بود که در نهایت مشمول این تنبیه شد و همانطور که در تصاویر پیداست از سوی اوسیانو کروز و بیرانوند و عزت اللهی مورد حمله قرار گرفته است.

جریمه معروف ملی‌پوشان شامل رضاییان هم شد (عکس)

جریمه معروف ملی‌پوشان شامل رضاییان هم شد (عکس)

جریمه معروف ملی‌پوشان شامل رضاییان هم شد (عکس)

جریمه معروف ملی‌پوشان شامل رضاییان هم شد (عکس)


عکس ها: علیرضا کرمی