به گزارش پارس نیوز، 

تمرینات تیم ملی در روزهای اخیر تنها 15 دقیقه برای عکاسان و خبرنگاران باز بوده و به همین دلیل تنها تصاویری که از تمرینات ملی پوشان در مسکو دیده می شود به دقایق ابتدایی تمرینات مربوط می شود. زمانی که هنوز جلسه تمرینی ملی پوشان رنگ و روی رسمی به خود نگرفته و به همین دلیل آیتم هایی که بازیکنان آن را به اجرا در می آورند بیشتر حالت گرم کردن دارد و البته زمان اجرای این آیتم ها دقیقا زمانیست که کری ها نیز در بالاترین حد خود قرار می گیرد.

یکی از رقابتی ترین آیتم های تمرینی ملی پوشان پیش از آغاز رسمی، بازی آقاوسط است. مسابقه ای که بازیکنان باید از لو رفتن توپ و ضربه زدن بیشتر از یک بار ممانعت کنند. در این میان بازیکنی که در وسط میدان قرار دارد برای متمایز شدن با دیگران باید کاور صورتی رنگ را در دست بگیرد تا بازیکنان او را با هم تیمی خود اشتباه نگیرند. بنابراین کاورهایی که این روز در دست بازیکنان و نه در تن شان دیده می شود برای متفاوت ماندن آنها در بازی آقا وسط است.

ماجرای کاوری که کسی آن را به تن نمی‌کند

ماجرای کاوری که کسی آن را به تن نمی‌کند