به گزارش پارس نیوز، 

روز چهارشنبه این هفته در مسکو میزبان جام جهانی 2026 مشخص می شود. برای اولین بار بعد از رسوایی های فیفا، این هیات اجرایی نیست که میزبان را انتخاب می کند و مجمع عمومی است که باید میزبان را انتخاب کند. در یک سو آمریکا با کانادا و مکزیک درخواست میزبانی دارند و در سویی دیگر مراکش .

هر دو طرف این بازی برای ایران از نظر دیپلماتیک خوشایند نیستند. چون برای اولین بار هم آرا به صورت رسمی اعلام می شود. اگر تاج به هر کدام از این دو گروه رای دهد، خبرش به سرعت در دنیای فوتبال می پیچد. مراکش روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرده و اتهامات زیادی به کشورمان زده است و روابط سیاسی دو کشور تقریبا قطع است.

امریکا هم که دوباره با تحریم های غیر انسانی اش به چالشی برای اقتصاد کشورمان بدل شده و هیچگاه در 40 سال اخیر، روابط گرمی میان دو کشور در این زمینه ها نبوده است.

در این بزنگاه تاریخی تاج باید از میان این دو کشور رای بدهد. رئیس اما شانس آورده که پزشک فعلا به او اجازه پرواز و استرس نمی دهد و می گویند ممکن است اصلا به جام جهانی هم نیاید.

رای دادن او به هر کدام از دو نامزد، جنجالی به پا می کند!