به گزارش پارس نیوز، 

لیست نهایی بازیکنان تیم ملی سنگال نماینده قاره سیاه در جام جهانی روسیه از جانب مربی این تیم مشخص و اعلام شد.

بر این اساس 23 بازیکن تیم ملی سنگال به شکل زیر مشخص شد.