به گزارش پارس نیوز، 

تمرین فردا تیم ملی ساعت ١٧:٣٠ در پژوهشگاه نفت آغاز می شود.

١٥ دقیقه نخست تمرین بر روی اصحاب رسانه باز است.

انتهای پیام/