به گزارش پارس نیوز، 

 

رختکن پرسپولیس پس از صعود/ عکس