به گزارش پارس نیوز، 

مقایسه تصویری چهره فوتبالیست های سرشناس دنیا در ادوار جام های جهانی میزان تغییر چهره هر بازیکن را بهتر به نمایش می گذارد.

1-لیونل مسی

تغییر چهره فوتبالیست های سرشناس دنیا در تاریخ جام جهانی

2-کریستیانو رونالدو

تغییر چهره فوتبالیست های سرشناس دنیا در تاریخ جام جهانی

3-سرخیو راموس

تغییر چهره فوتبالیست های سرشناس دنیا در تاریخ جام جهانی

4-جیان لوئیجی بوفون

تغییر چهره فوتبالیست های سرشناس دنیا در تاریخ جام جهانی

5-مارادونا

تغییر چهره فوتبالیست های سرشناس دنیا در تاریخ جام جهانی

6-رونالدو

تغییر چهره فوتبالیست های سرشناس دنیا در تاریخ جام جهانی

7-رافائل مارکز

تغییر چهره فوتبالیست های سرشناس دنیا در تاریخ جام جهانی

8-تیری آنری

تغییر چهره فوتبالیست های سرشناس دنیا در تاریخ جام جهانی

9-پائولو مالدینی

تغییر چهره فوتبالیست های سرشناس دنیا در تاریخ جام جهانی

10-ساموئل اتوئو

تغییر چهره فوتبالیست های سرشناس دنیا در تاریخ جام جهانی

11-میروسلاو کلوزه

تغییر چهره فوتبالیست های سرشناس دنیا در تاریخ جام جهانی

12-بیزلی

تغییر چهره فوتبالیست های سرشناس دنیا در تاریخ جام جهانی