به گزارش پارس نیوز، 

محسن مسلمان آقای پاس گل فوتبال ایران پستی کنایه آمیز را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

پست اینستاگرامی معنادار محسن مسلمان+عکس