به گزارش پارس نیوز، 

در مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی امارات سه نماینده ایران در ماده‌های 400 متر، 800 متر و 5 هزار متر با حریفان خود به رقابت پرداختند.

در ماده 400 متر علی خدیور با رکورد ۴۶.۴۰ به مقام قهرمانی دست یافت. در ماده 800 متر امیر مرادی با ثبت زمان یک دقیقه و 48 ثانیه و 9صدم ثانیه به مقام ششم دست یافت. حسین کیهانی هم در ماده 5 هزار متر با رکورد 14 دقیقه و 41 صدم ثانیه به مقام چهارم رسید.