به گزارش پارس نیوز، 

فریبا محمدیان درباره محدودیت های اعمال شده برای خبرنگاران و عدم حضور تماشاگران در دومین دیدار دوستانه فوتسال بانوان ایران و اوکراین گفت: فدراسیون فوتبال تنها درخواست دو مجوز را از ما داشته است که ما نیز مجوز این دو بازی را صادر کردیم.

وی با اشاره به این دو بازی گفت: نخست برای بازی ایران و اوکراین در تاریخ 26 فروردین ماه و دیگری بازی ایران و تایلند در تاریخ 29 فروردین ماه که مجوزها را صادر کردیم.

محمدیان در پاسخ به این سوال که فدراسیون فوتبال اعلام کرده مجوز از سوی حراست وزارت ورزش صادر نشده است، گفت: فدراسیون برای تمام بازی های تیم ملی مجوز نخواسته و تاکید کردند برای همه بازی ها مجوز نمی خواهند. فدراسیون اعلام کرد که این درخواست کادر فنی است تا یک بازی با حضور تماشاگر و بازی دوم بدون حضور تماشاگران باشد.

معاونت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: ما درخواست های خواسته شده از سوی فدراسیون فوتبال را به طور کامل اجرا کردیم.