به گزارش پارس نیوز، 

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو به شرح زیر است:
حامد حسین زاده
محمد ترابی
رضا رنجبر
امیر صدیقی
محمد جمشیدی
مسعود سلیمانی

این اردو از امروز دوشنبه 27 فروردین در سالن مجموعه ورزشی آزادی آغاز شده و تا روز جمعه 31 فروردین ادامه خواهد داشت.