به گزارش پارس نیوز، 

 مجید جلالی برای این دیدار پیام نیازمند، سجاد مشکل پور، حجت حق وردی، مهدی شیری، آرمان قاسمی، امیرحسین کریمی، آرفنگ دافه، صادق بارانی، امیر روستایی، مهدی مومنی و کنت ایکه چوکو را در ترکیب اصلی قرار داده است.

رحمان احمدی، امیرحسین صادقی، ماهان رحمانی، علی خانزادی، ابوالفضل رزاقپور، پوریا آریاکیا، علی حمودی، شاهین ثاقبی و فراز امامعلی نفراتی هستند که روی نیمکت این تیم برای جدال امروز حاضر خواهند شد.