حسن زمانی درباره اینکه مطرح شده مک درموت در ارائه اطلاعات به مامیچ سرمربی العین نقش داشته، بیان کرد: تمامی این اتهامات در مورد مک درموت کذب است و این فرد موقعی در استقلال خدمت کرده و حضور داشته بنابراین او هیچ گاه چنین کاری را نمی کند.

او ادامه داد: با پیگیری هایی که انجام دادیم متوجه شدیم یک فرد ایرانی تنها از لحاظ تدارکاتی به تیم العین کمک کرده و ما هم در جریان این موضوع بودیم. بنابراین مک درموت همچون دیگر مربیان برای استقلال قابل احترام است و هیچ گاه نباید در مورد او قضاوت نادرست انجام داد.

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در پایان افزود: نباید بدون تحقیق نسبت به افراد قضاوت نادرستی کرد و باز هم می گویم آن فرد مورد نظر فقط از لحاظ تدارکاتی به تیم العین کمک کرده و هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد .