بهنام برزای مهاجم جنوبی تیم استقلال روز گذشته و پس از گل سومی که تیمش توسط جابر انصاری به ثمر رساند، در خوشحالی پس از گل جابر سهیم شد و پرش بلندی را روی شانه های گلزن استقلال انجام داد. حرکتی که بی شباهت به پرش های کریستیانو رونالدو در تمرینات رئال مادرید نبود.

برزای؛نسخه ایرانی کریس رونالدو؟

برزای؛نسخه ایرانی کریس رونالدو؟

254 41