به گزارش خبرنگار ورزشی پارس، در سال های نه چندان دور شاید بازیکنانی که در باشگاه ها توپ می زدند، آرزویشان بود که روزی پیراهن مقدس تیم ملی را برتن کنند و کسی که به این افتخار نائل می شد، به خود می بالید و افتخار می کرد که توانسته این قدر خوب باشد که پیراهن کشورش را برتن کند اما در زمان افشین قطبی بود که برخی بازیکنانی که حتی دعوت شدند هم ناز کردن را شروع کردند و این مسئله این قدر به بازیکنان دیگر سرایت کرده که دیگر اگر کسی به تیم ملی دعوت شود و به اردو برود باید تعجب کنیم!

از قهر زارع های تیم ملی تا محمد محمدی

افشین قطبی در زمان کوتاه مربیگری خود در تیم ملی چند بار مازیار زارع را دعوت کرد اما وقتی این بازیکن انزلی چی دید که جایی در ترکیب تیم ملی ندارد، به بهانه برخورد نامناسب سرمربی به اردو نرفت و انصراف داد. بعد از آن مشخص شد که این بازیکن نیمکت نشینی در تیم ملی را برای خود افت می داند و به این دلیل بوده که برخورد نامناسب قطبی را بهانه کرده است. این استارتی بود تا ستار زارع نیز راه مازیار را در پیش بگیرد و او هم از تیم ملی رفت تا به قول خودشان نابه سامانی در تیم ملی را به مسئولان گوشزد کنند و حواسشان به رفتار قطبی باشد. در ادامه این رفتارها محمد محمدی یکی از گلرهای دعوت شده به تیم ملی هم به دلیل آنچه مسائل و مشکلات شخصی عنوان کرد، از حضور در تیم ملی سر باز زد تا مثلا کسی پیدا شود و ناز این بازیکنان را بخرد.

تاقچه بالای رحمتی، عقیلی، محمدی و حالا سید صالحی برای تیم ملی!

بعد از خداحافظی فورمالیته مهدی رحمتی از تیم ملی که بعد ها اعتراف کرد که می خواسته کی روش را بسنجد، هادی عقیلی وقتی دید در ترکیب اصلی تیم ملی در بازی دوستانه مقابل تاجیکستان جایی ندارد، شبانه اردوی تیم ملی را ترک کرد و به منزل رفت. محمد محمدی هم که سابقه ناز کردن برای تیم ملی را داشت هم یک بار به دعوت کی روش پاسخ منفی داد و دیگر دعوت نشد. حالا که دیگر عادت کرده ایم که در هر اردو یکی دو بازیکن برای تیم ملی ناز کنند و با بهانه های مختلف از رفتن به اردو انصراف دهند.

دور جدید اردوی تیم ملی با ناز کردن سید مهدی سید صالحی و انصرافش از رفتن به جمع ملی پوشان همراه بود. هرچند کی روش با دعوت نکردن از سید مهدی رحمتی باعث شده تا این دروازه بان از کرده خود پشیمان شود و عقیلی هم به دلیل محرومیت یک ساله خود در فوتبال ایران سرش به سنگ خورده و در به در دنبال جور کردن مدرک و سند است تا خود را تبرئه کند و محرومیتش بخشیده شود اما گویا برای مبارزه با این اپیدمی مضحک باید راه کارهای سفت و سختی مسئولان در پیش بگیرند تا بازیکنی به خود اجازه ندهد، برای تیم ملی تاقچه بالا بگذارد و ناز کند. حالا اگر همین بازیکنانی که برای تیم ملی ناز می کنند، دعوت نمی شدند، زمین و آسمان را به هم می دوختند که مستحق پوشیدن پیراهن تیم ملی بودند اما نگاه ناعادلانه کی روش بوده که آنها را از رسیدن به تیم ملی محروم کرده است!