علی کریمی در این باره می گوید:  الان همه روی اسپانیا و پرتغال زوم کرده‌اند در حالی که حریف اول و اصلی ما مراکش است. شما یادتان می‌آید دوره قبل هم ما بازی پایاپایی با آرژانتین و نیجریه انجام دادیم اما 3 گل از بوسنی خوردیم.

همه تصور می‌کردیم به راحتی بوسنی را شکست می‌دهیم یا حداقل راحت‌ترین حریف ایران باشد ولی سخت‌ترین شد. حالا هم باید مراقب بازی با مراکش باشیم.