او که در مورد خصوصی سازی تیم های استقلال و پرسپولیس صحبت می کرد گفت خصوصی سازی این دو تیم با توجه به طرفداران زیادی که دارند امکان پذیر نیست اما می شود به گونه ای برنامه ریزی کرد که این تیم ها به زیر پوشش بروند. مثلا ایران خودرو استقلال را حمایت کند و سایپا پرسپولیس را.