کریس اسمالینگ مدافع شیاطین سرخ از دروگبا به عنوان خطرناک ترین مهاجمی که برابرش بازی کرده نام برد.
مدافع 27 ساله یونایتد که از سال 2010 و از فولام راهی یونایتد شد به تمجید از دروگبا پرداخته است.
دروگبا خطرناک‌ترین مهاجمی بود که مقابلش بازی کردم
 
اسمالینگ گفت: "اگر بخواهم دشوارترین حریف خود را معرفی کنم باید از دروگبا نام ببرم. من با دروگبا در اوایل دوران حضور خود در یونایتد و هنگامی که در اوج بود روبرو شدم.
رویارویی با دروگبا دشوار بود، زیرا او مهاجمی بود که تنها به یک شانس و موقعیت برای گلزنی نیاز داشت و بسیار قدرتمند و سریع بود.
من فکر می کنم او بزرگترین تهدیدی بود که من با آن روبرو شدم، خصوصا در اوایل دوران حرفه‌ای‌ام رویارویی با دروگبا سخت تر بود؛ اما من از اینکه می توانستم خودم را برابر دروگبا آزمایش کنم بسیار لذت می بردم."