هوادارن استقلال در حالی که تیمشان دربی بزرگ آسیا را باخت از تیمشان حمایت کردندو دست به تشویق فراوان آنها زدند ؛ اما در این میان کسی که به شدت مورد توجه و تشویق هواداران قرار گرفت وینفر شفر مربی جدید آبی های تهران بود، او همچنین در این میان یک یادگاری از یکی از تماشاگران گرفت که جذابیت این یادگاری به قدری برایش بالا بود پستیدر اینستاگرام خود گذاشت و با متنی که به شرح زیر است از هوادارن استقلال فراوان قدر دانی دانی کرد:

این(یادگاری) را یکی از هواداران استقلال به من داد و گفت که استقلال عشق او است و اینکه امروز به تیمش افتخار میکند. او مرا خوشحال کرد. ما گام بزرگ دیگری برداشتیم و در راه خوبی قرار داریم از همه ی تماشاگران ممنونم که به ما استحکام و قدرت بخشیدند. فقط امشب را ناراحت باشید که فردا خواهیم تاخت!

IMG_7245