به گزارش پارس ، محمد حسین جعفری در گفت وگو با فارس، در مورد خبر دادن نامه کناری گیری اش به هیئت مدیره گفت: نامه ای نداده ام و هیچ چیزی مشخص نیست. در صحبتی که با هیئت مدیره داشتم اعلام کردم فصل نقل و انتقالات دقیقا همزمان با تبلیغات در انتخابات شورای شهر است. با توجه به اینکه می خواهم برای حضور در انتخابات شورای شهر تبلیغ کنم و همچنین نقل و انتقالات مقطع بسیار حساسی برای باشگاه است این موضوع را اعلام کردم تا تعیین تکلیف را به هیئت مدیره سپرده باشم.

وی تاکید کرد: برنامه ۵ ساله ام را به باشگاه تراکتورسازی دادم و تصمیمی به رفتن ندارم اما در صحبت با هیئت مدیره همه چیز را اعلام کردم.