به گزارش پارس ، حجت الله بهمنی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ در گفت وگو بافارس، اظهار داشت: چهار نوع کارت با هماهنگی وزارت ورزش و مسئولان حراست این سازمان برای رسانه های گروهی صادر شده است. این کارت ها در اختیار وزارت ورزش گذاشته شده تا آنها به افراد ذی صلاح آن کارت ها را بدهند. کارت ها مخصوص خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران تلویزیونی و تصویربردارن بخش زنده مسابقه فینال است.

وی ادامه داد: برای مراسم اختتامیه نیز کارت ویژه ای طراحی شده که در اختیار تعداد کمی از عکاسان و تصویربرداران قرار می گیرد و همه عکاسان نمی توانند در مراسم اختتامیه حضور داشته باشند. ما برای نظم دادن در اجرای مراسم اختتامیه و ساماندهی نمایندگان رسانه های گروهی چنین کاری کرده ایم. همچنین کاورهای سفیدی مختص این بازی تهیه شده که در اختیار عکاسان و تصویربرداران تلویزیونی قرار می گیرد. برای عوامل اجرایی مسابقه هم کاورهای بنفشی طراحی شده، ضمن اینکه جمعیت حامیان هوادار با لباس های متحد الشکل کار نصب سکوی قهرمانی را در پایان مسابقه انجام می دهند.

وی افزود: هیچ فرد اضافی حق حضور در مراسم اختتامیه را ندارد. هیچ کدام از لیدرها و حتی عوامل فدراسیون فوتبال نیز اجازه حضور در مراسم اختتامیه را ندارند تا مراسم به شکل منظم و خوبی برگزار شود. ما شب گذشته مراسم اختتامیه را یکبار با حضور کلیه عوامل تمرین کردیم و امروز نیز در ورزشگاه آزادی این مراسم را یکبار دیگر تمرین می کنیم تا مراسم منظمی برگزار شود.