به گزارش پارس ، دبیر کل کمیته ملی المپیک در گفت وگو با ایسنا، درباره امضای قرارداد فدراسیون بسکتبال با بچیروویچ، سرمربی تیم ملی و چگونگی تامین مبلغ قرارداد وی اظهار کرد: ما بر اساس بودجه فدراسیون ها پولی را به آنها تخصیص می دهیم که باید خودشان هزینه کنند. این مبلغ مشخص است و بالاتر نمی رود، چرا که ما پول اضافی نداریم که به فدراسیون ها اختصاص دهیم.

وی افزود: بودجه فدراسیون بسکتبال در کمیته ملی المپیک یک میلیارد تومان در سال ۹۱ بوده که ما یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان به آنها پرداخت کردیم، یعنی مبلغی بیشتر هم به آنها اختصاص داده شده است. این اعتبار تنها شامل حقوق مربی خارجی نیست و فدراسیون باید برای برگزاری اردوهای آماده سازی و هزینه های دیگر نیز از این پول استفاده کند.

افشارزاده با بیان این که فدراسیون ها مسئول امضای قرارداد با مربیان خارجی هستند، ادامه داد: قرارداد مربیان دیگر در دست فدراسیون ها است، ما بودجه لازم را برای آنها اختصاص دادیم و خودشان باید حواس شان را جمع کنند تا اعتبار را درست هزینه کنند تا مشکلی نداشته باشند.

دبیر کل کمیته ملی المپیک در واکنش به این پرسش که آیا این کمیته در نامه ای آشتیانی را به عنوان رییس فدراسیون پرورش اندام ایران به فدراسیون جهانی این رشته معرفی کرده است؟ خاطر نشان کرد: خیر. کمیته ملی المپیک چنین نامه ای را نزده است و من هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم.