شاگردان کریس کولمن در دیدار اخیر فرم معمول عکس های تیمی را کنار گذاشتند و ترکیب های جدیدی را امتحان کردند؛ مانند عکس امشب که تنها 4 بازیکن ایستاده بودند و 7 بازیکن دیگر، در حالت نشسته، مقابل دوربین قرار گرفتند.به نظر می رسد حالت نیم خیز آرون لنون هم جزئی از برنامه آنها برای این عکس بوده است.