پژمان نوری امروز در باشگاه ملوان حاضر شد و یک میلیارد تومان از مطالبات فصول گذشته خود را به باشگاه ملوان بخشید. او این اقدام را برای کمک به باشگاه ملوان انجام داد تا مدیران این باشگاه بتوانند مطالبات 300 هزار دلاری زوران زلاتکوفسکی را پرداخت کنند. این بازیکن با شکایت به فیفا ملوان را برای پرداخت مطالباتش تحت فشار قرار داده است.

نوری که در این فصل در تیم دسته اولی خونه به خونه بابل حضور دارد فصل گذشته نیز 115 میلیون تومان بین بازیکنان ملوان تقسیم کرده بود.